Home Διοίκηση Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου: Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τριάντα (30) θέματα προς συζήτηση

E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 22-12-2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση ή μη Ισολογισμού της 31-12-2014 καθώς και του Απολογισμού εσόδων-εξόδων του έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α)

2. Έγκριση ή μη των λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία   και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.
 
3. 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
 
4. 20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

5. Aποδοχή και απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (δ κατανομή) έτους 2015

6. Έγκριση ή μη του Κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης κοιμητηρίων Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 80/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)

7.
Α)Αποδοχή ή μη αιτήματος της Οργάνωσης Παραγωγών “ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ “ Α.Ε.Σ. Α.Ε. περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (εσπεριδοειδή) στο Δήμο Αλεξάνδρειας ,ως δικαιούχο της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών.

Β)Σύναψη συμφωνητικού με την Οργάνωση Παραγωγών “ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ “ Α.Ε.Σ. Α.Ε. για την παράδοση -παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος 

Γ)Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού. 

8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών υγρών καυσίμων & λιπαντικών, για το έτος 2016 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ). 
 
9.  Παράταση και τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου.
 
10. Έγκριση ή μη της αριθ. 107/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για 6η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»
 
11. Προσέγκριση ή μη 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου
 
12. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε του έργου Α.Μ. 109/2014
 
13. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου
 
14. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου
 
15. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δύο (2) Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος με α/α Νο 13 και Νο 14.
 
16. Λήψη απόφασης για την παράταση-αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων τεσσάρων καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Αλεξάνδρειας.
 
17. Λήψη απόφασης (έκφραση γνώμης) για την εκ νέου δημοπράτηση αγροτεμαχίων που έληξε η περίοδος μίσθωσης τους και βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού
 
18. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Τσουμάνη Νικόλαο του Ιωάννη.
 
19. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Σαλιάρα Ιωάννη του Θωμά.
 
20. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Χαριτόπουλο Γρηγόριο του Παναγιώτη.
 
21. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Πετράκο Αναστάσιο του Αντωνίου.
 
22. Τροποποίηση της αριθ. 360/21-09-2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων κ.λ.π. για το έτος 2016»
 
23. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2016 
 
24. Ορισμός εκπροσώπων που θα μετέχουν στην τριμελή διοικούσα επιτροπή της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
25. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 του Δήμου Αλεξάνδρειας
 
26. Αντικατάσταση της κ.Τσαντσάρη Δέσποινας, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 
27. Αντικατάσταση της κ.Τσούκα Μαρίας, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρείας».
 
28. Αντικατάσταση του κ.Θεοδωρακόπουλου Προδρόμου, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 
29. Αντικατάσταση του κ.Mαντζωλα Γεωργίου, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 
30. Αντικατάσταση του κ. Θεοχάρη Γεώργιου, ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας”».

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ 

 
 
 
 

Ειδική Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου

E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 72 παρ. 1α’ και 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114, 30-06-2006) όπως ισχύει, και των διατάξεων  της υπ΄αριθ. 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/31-07-2015 τεύχος Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 22-12-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.
2. Ψήφιση ή μη «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕKΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 06 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Λήψη απόφασης για έγκριση επιχορήγησης ή μη χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους-Διάθεση πίστωσης.

Το θέμα αφορά στο σοβαρό ατύχημα που υπέστη η ανήλικη κόρη οικογένειας συνδημότη μας κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Ιταλία και με δεδομένο ότι η οικογένεια είναι χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος, κρίνεται κατεπείγουσα η συνεδρίαση για την άμεση χορήγηση χρηματικού βοηθήματος με σκοπό την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας
αναφορικά με καταλήψεις σχολικών κτιρίων 
από μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2014, να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα, θέλοντας να εκφράσει την αλληλεγγύη του στη διαμαρτυρία των μαθητών ενάντια στην εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρνησης και την αγωνία τους για το μέλλον.  Το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας εκφράζει την αλληλεγγύη και την  υποστήριξή του  στους μαθητές που διαμαρτύρονται για την εξοντωτική εκπαιδευτική πολιτικής της κυβέρνησης , τον τρόπο λειτουργίας του σημερινού σχολείου και αγωνιούν για το μέλλον τους αφού : «Ο νέος νόμος για το λύκειο και την κατάρτιση, με την καθιέρωση της τράπεζας θεμάτων και των πανελ­λαδικού τύπου εξετάσεων σε όλες τις τάξεις του λυκείου και σε όλα τα μαθήματα μαζί με την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής, θα αυξήσει την μαθητική διαρροή μειώνοντας τον αριθμό των μαθητών στο λύκειο και ωθώντας τους βίαια στην πρόωρη μεταγυμνασιακή στενή κατάρτιση και την εκμεταλλευτική μαθητεία».
 
 • Με το «νέο λύκειο» καταργείται η δωρεάν παιδεία καθώς οι μαθητές μας εξαναγκάζονται έμ­μεσα να προσφύγουν στην παραπαιδεία ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις πολύ απαιτητι­κές μαθητικές τους υποχρεώσεις, δεν υπάρχει αξιοκρατία αφού κάθε σχολείο δίνει διαφορετικά θέματα πανελληνίων από την τράπεζα θεμάτων και έτσι η αξιολόγηση των μαθητών δεν βασίζε­ται στην ισοτιμία
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στον νομό μας (Ημαθία), είναι πως φέτος το 20,04% των μαθητών της α’ λυκείου ήταν μετεξεταστέοι ενώ με το παλιό σύστημα την περσινή χρονιά ήταν μόλις το 3,24%

• Το σχολείο δεν είναι πλέον ζωντανός οργανισμός και το μέσον για να διαμορφώσει σωστούς ανθρώπους, οξυδερκείς πολίτες, που θα είναι χρήσιμοι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά απομακρύνει τα παιδιά από τον καθηγητή αφού δεν του δίνει το περιθώριο να κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα εκτός βιβλίου ή να βοηθήσει τους μαθητές εξηγώντας τα μαθήματα περισ­σότερες φορές λόγω της επιβαρυμένης και πολύ μεγάλης ύλης.

• Το σύστημα περιορίζει τις σχολές που θα είχαν την δυνατότητα εισαγωγής,  αφού ο μαθητής μπορεί να δηλώσει μόνο ένα πεδίο (ενώ παλιότερα 2) και τα πεδία πρόκειται να αυξηθούν (από 5 σε 6) . Άρα όπως γίνεται αντιληπτό ο αριθμός σχολών που μπορούν να δηλώσουνε είναι αρκε­τά μικρότερος από το προηγούμενο σύστημα.

• Το νέο λύκειο έχει μεταβληθεί σε ένα εξοντωτικό και συνεχές εξεταστικό σύστημα που απο­τρέπει τον νέο να φοιτά σε αυτό. Ο μαθητής αντιμετωπίζεται σαν να είναι ένα ρομπότ μνήμης και αντοχής το οποίο θα πρέπει αποκλειστικά να διαβάζει , πράγμα το οποίο εμποδίζει τους νέους να καλλιεργούν τα ενδιαφέροντας τους και επομένως η δημιουργικότητα της ηλικίας δεν διοχετεύεται σε κάτι ουσιαστικό.
 
• Το ότι οι τάξεις έχουν συμπτυχτεί και ο αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη είναι μεγάλος κάνει το μάθημα ανεπαρκές για τον μαθητή αφού ο καθηγητής δυσκολεύεται να διακρίνει και να αντιμε­τωπίσει τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Οπότε η εξατομικευμένη διδασκαλία έχει ¨ακυρωθεί¨.

• Οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία συνεχώς συρρικνώνονται: 2,75% του ΑΕΠ με συνεχή μείωση τα επόμενα χρόνια, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι πάνω από 5%.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έλλειψη σχολικών φυλάκων και οι μειωμένες υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου

• Οι ώρες της φυσικής αγωγής έχουν μειωθεί (από 3 σε 2). Γεγονός που δείχνει την παραμέληση της σωματικής υγείας και άσκησης από το εκπαιδευτικό σύστημα, σε μία κοινωνία που λόγω της οικονομικής κρίσης πολλές οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες ώστε να αθληθούν.

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε πως το «νέο λύκειο» αναπαράγει τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση. Ακόμα ισοπεδώνει τις ιδιομορφίες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και σχολικής μονάδας και ο μαθητής αντιμετωπίζει ένα πλήρως εξουθενωτικό σύστημα το οποίο δεν του προσφέρει ουσιαστική μόρφωση. 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) καθως και των άρθρων 2 παρ. 112 και 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 15-10-2014 ημέρα Tετάρτη και ώρα 19 :00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:  


1. 14η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014

2. Λήψη απόφασης για την 15η Αναμόρφωση του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014

3. 16η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014-Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έναρξης διαδικασιών σχετικά με τον εκ νέου καθορισμό πιστωτικού ιδρυματος για την εντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας

5. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσών άρδευσης του έτους 2013 σε δημότες της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη από τους Χρηματικούς Καταλόγους με τίτλο «Δικαίωμα Βοσκής-ΤΑΠ Τ.Κ. Αγκαθιάς της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας»

7. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων

8. Λήψη απόφασης για τον ορισμο υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της Τράπεζας Ελλάδος

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου στην Αθήμα για υπηρεσιακούς λόγους

11. Λήψη απόφασης για την:
-Διοργάνωση των εκδηλώσεων της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου έτους 2014 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014
-Διοργάνωση των εκδηλώσεων της επίσημης εορτής της απελευθέρωσης της Αλεξάνδρειας στις 18 Οκτωβρίου 2014 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014

12. Λήψη απόφασης για την ψήφιση πιστώσεων από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014 για την κατάθεση στεφάνων κατά τον εορτασμό του Πολυτεχνείου την 17η Νοεμβρίου και του εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων την 21η Νοεμβρίου στην έδρα του Δήμου

13. Προέγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»

14. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ» Α.Μ. 42/2014

15. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ» Α.Μ. 42/2014

16. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ¨Α.Μ. 8/2014

17. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ¨Α.Μ. 8/2014

18. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Πλατάνου»

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακεδονικού Αγώνα στη Δ.Κ. Μελίκης»

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Π. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 53/14)

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΟΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας (Α.Μ. 91/13)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 202-203 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 55/14).

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 65/14)

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» (A.M. 67/2011)                          

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ» (A.M. 15/2011)     

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ» (A.M. 74/2013)   

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών οικισμών Παλαιόχωρας Τ.Δ. Κορυφής και Λιανοβεργίου - Παλαιοχωρίου Τ.Δ. Λιανοβεργίου»  (Α.Μ. 305/2009 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας) του πρώην Δήμου Πλατέος.                                                

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» Α.Μ. 21/2014

29. Αποφαση περί αποδοχής ή μη απόφασης γεν. Γραμματέα απ/νης δ/νσης Μ-Θ και επίχωσης σκάμματος στο πλαίσιο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή και Αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας»

31. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Κεφαλοχωρίου

32. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό  Επισκοπής

33. Επαύξηση ισχύος του δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Παλαιόχωρας

34. Επαύξηση ισχύος του δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Κυδωνέας

35. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση νεκροταφείων οικισμών Αγ. Τριάδας και Τριλοφιάς στην Τ.Κ. Αγκαθιάς» (Α.Μ. 52/2014)

36. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πρωην Δημοτικών Σφαγείων Αλεξάνδρειας (τμήμα υπ΄αριθ. 468 αγροτεμαχίου)» (ΑΜ 2/2014)

37. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση χώρου νεκροταφείων ατις Τ.Κ. Καμποχωρίου, Κυψέλης, Προδρόμου,Πλατέος, Πλατάνου και Κυδωνιάς» (Α.Μ. 87/2013)

38. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στην Τοπική Κοινότητα Λουτρού» ( ΑΜ 90/2013)

39. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Ορτιστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διάτρηση Εθνικού Δρόμου στο Νησέλι»(ΑΜ 62/2012)

40. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβης του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις σε τμήμα στέγης του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ. Πλατέος» (Α.Μ. 29/2012)

41. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εργασίες ολοκλήρωσης Δημοτικού Θεάτρου Πλατέος» (ΑΜ 2/2013)

42. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση Δημοτικής ακινήτου εκτάσεως (αγροτεμαχίων) Τ.Κ. Αράχου Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας

43. Δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση δημοτικών ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης.( Αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου)

44. Έγκριση ή μη της αριθ. 213/2014 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Α. με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προυπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2014»

45. Έγκριση ή μη της αριθ. 214/2014 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Α. με τίτλο «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβουλιο για αποζημίωση Πρόεδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)»

46. Eγκριση ή μη της υπ’αριθ. 77/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με θέμα «Λήψη απόφασης για καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. “ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”»

47. Λήψη απόφασης:
Α.για την αποδοχή ή μη της αίτησης κωλύματος τoυ δημοτικού συμβούλου κ. Ράπτη Δημήτριου αναφορικά με τον ορισμό του ως τακτικό μέλος της  Επιτροπής  Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών άνω των 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80 (σχετική η αριθ. πρωτ. 36306/18-09-2014 αίτηση)
Β.για τον ορισμό, με επιλογή κλήρου,νέου τακτικού μέλους της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών άνω των 2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014

48. Λήψη απόφασης
Α. για την αποδοχή ή μη της αίτησης παραίτησης τoυ δημοτικού συμβούλου κ. Κούγκα Αθανάσιου από τη θέση του ως τακτικό μέλος της  Επιτροπής  Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών εως 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ  για το υπόλοιπο του έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80 (σχετική η αριθ. πρωτ. 37807/29-09-2014 αίτηση)
Β. για τον ορισμό, με επιλογή κλήρου, νέου τακτικού μέλους της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών εως  2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014

49. Λήψη απόφασης για τον ορισμό, με επιλογή κλήρου, μελών της επιτροπής παραλαβής στο Δήμο Αλεξάνδρειας για τα έργα αξίας μέχρι 5.869,41€ για το υπόλοιπο του έτους 2014

50. Λήψη απόφασης :
Α) Για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. 
Β) Για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του για τη συμμετοχή του στη διαδικασία ορισμού ενός συμβούλου που θα εκπροσωπεί τους δήμους –μετόχους της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε στο Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας
Γ)Για τον ορισμό εκπροσώπου ή εκπροσώπων για τη συμμετοχή του Δήμου στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. και κατανομή των μετοχών του Δήμου Αλεξάνδρειας

51. Λήψη αποφασης για τον ορισμό δυο αιρετών εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Σύμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

52. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός αιρετού τακτικού εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Αλεξανδρινή Γη»με τον αναπληρωτή του

53. Για τροποποίηση της αριθ.278/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου-Αντικατάσταση ορισθείσας υπεύθυνης υπαλλήλου για τη λειτουργία του «Κέντρου Δια Βίου  Μάθησης Δ.Αλεξάνδρειας». 

54. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρειας που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

55. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή  για τη γνωμοδότηση της άδειας εγκατάστασης και χρήση εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων  Δ.Αλεξάνδρειας.

56. Για ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων κ.λ.π.

57. Λήψη απόφαση για σύνθεση οργάνου  για την άσκηση ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων στους παιδότοπους Δ.Αλεξάνδρειας. 

58. Ορισμός τριών (3) αντιπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σύνδεσμος Υδρεύσεως Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Νομού Ημαθίας

59. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Παντοπούλου Αικατερίνης του Βασιλείου

60. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών

61. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών

62. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) πρότασης με τίτλο : « Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης» ενδεικτικού προυπολογισμού 50200.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

63. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 570/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρόσληψης ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής»

64. Γνωμοδότηση Δ.Σ. αναφορικά με το έργο «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της ανανέωσης –τροποποίησης της υφιστάμενης δραστηριότητας «Παραγωγή (α) οργανικού εδαφοβελτιωτικού –οργανοχουμικών λιπασμάτων και (β) ανακύκλωση –αποβουλκάνωση ελαστικών» της εταιρείας ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. στα με αριθ. 277 και 278 αγροτεμαχια αγροκτήματος Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας, ΠΕ Ημαθίας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (υποκατηγορία Α2 ομάδα 4η Συστηματα Περιβαλλοντικών Υποδομών Α/Α 12)»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 
Σελίδα 1 από 3

Ιστορία - Παράδοση

Διαβούλευση

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 

Πόσοι είναι online

Έχουμε 77 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2017
Δ T Τ Π Π Σ Κ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5