Home Διοίκηση Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

E-mail Εκτύπωση PDF

 
Απόφαση Δημάρχου Παναγιώτη Γκυρίνη:

«Ορισµός Αντιδηµάρχων, µεταβίβαση αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου στους Αντιδηµάρχους
και εξουσιοδότηση υπογραφής»  
 
 
Ανακοινώνεται από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αλεξάνδρειας ότι με σημερινή απόφαση Δημάρχου, με αρ. πρωτ. 4989/28-02-2017 ορίζονται οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θητεία από 01.03.2017 μέχρι 31.08.2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
 
Τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που ορίστηκαν ως Αντιδήμαρχοι, όπως και οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, περιλαμβάνονται στο αναλυτικό κείμενο της απόφασης που θα βρείτε εδώ.
 

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου: Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τριάντα (30) θέματα προς συζήτηση

E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 22-12-2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση ή μη Ισολογισμού της 31-12-2014 καθώς και του Απολογισμού εσόδων-εξόδων του έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α)

2. Έγκριση ή μη των λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία   και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.
 
3. 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
 
4. 20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

5. Aποδοχή και απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (δ κατανομή) έτους 2015

6. Έγκριση ή μη του Κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης κοιμητηρίων Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 80/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)

7.
Α)Αποδοχή ή μη αιτήματος της Οργάνωσης Παραγωγών “ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ “ Α.Ε.Σ. Α.Ε. περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (εσπεριδοειδή) στο Δήμο Αλεξάνδρειας ,ως δικαιούχο της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών.

Β)Σύναψη συμφωνητικού με την Οργάνωση Παραγωγών “ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ “ Α.Ε.Σ. Α.Ε. για την παράδοση -παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος 

Γ)Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού. 

8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών υγρών καυσίμων & λιπαντικών, για το έτος 2016 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ). 
 
9.  Παράταση και τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου.
 
10. Έγκριση ή μη της αριθ. 107/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για 6η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»
 
11. Προσέγκριση ή μη 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου
 
12. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε του έργου Α.Μ. 109/2014
 
13. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου
 
14. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου
 
15. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δύο (2) Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος με α/α Νο 13 και Νο 14.
 
16. Λήψη απόφασης για την παράταση-αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων τεσσάρων καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Αλεξάνδρειας.
 
17. Λήψη απόφασης (έκφραση γνώμης) για την εκ νέου δημοπράτηση αγροτεμαχίων που έληξε η περίοδος μίσθωσης τους και βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού
 
18. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Τσουμάνη Νικόλαο του Ιωάννη.
 
19. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Σαλιάρα Ιωάννη του Θωμά.
 
20. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Χαριτόπουλο Γρηγόριο του Παναγιώτη.
 
21. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Πετράκο Αναστάσιο του Αντωνίου.
 
22. Τροποποίηση της αριθ. 360/21-09-2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων κ.λ.π. για το έτος 2016»
 
23. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2016 
 
24. Ορισμός εκπροσώπων που θα μετέχουν στην τριμελή διοικούσα επιτροπή της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
25. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 του Δήμου Αλεξάνδρειας
 
26. Αντικατάσταση της κ.Τσαντσάρη Δέσποινας, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 
27. Αντικατάσταση της κ.Τσούκα Μαρίας, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρείας».
 
28. Αντικατάσταση του κ.Θεοδωρακόπουλου Προδρόμου, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 
29. Αντικατάσταση του κ.Mαντζωλα Γεωργίου, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 
30. Αντικατάσταση του κ. Θεοχάρη Γεώργιου, ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας”».

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ 

 
 
 
 

Ειδική Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου

E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 72 παρ. 1α’ και 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114, 30-06-2006) όπως ισχύει, και των διατάξεων  της υπ΄αριθ. 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/31-07-2015 τεύχος Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 22-12-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.
2. Ψήφιση ή μη «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕKΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 06 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Λήψη απόφασης για έγκριση επιχορήγησης ή μη χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους-Διάθεση πίστωσης.

Το θέμα αφορά στο σοβαρό ατύχημα που υπέστη η ανήλικη κόρη οικογένειας συνδημότη μας κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Ιταλία και με δεδομένο ότι η οικογένεια είναι χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος, κρίνεται κατεπείγουσα η συνεδρίαση για την άμεση χορήγηση χρηματικού βοηθήματος με σκοπό την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας
αναφορικά με καταλήψεις σχολικών κτιρίων 
από μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2014, να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα, θέλοντας να εκφράσει την αλληλεγγύη του στη διαμαρτυρία των μαθητών ενάντια στην εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρνησης και την αγωνία τους για το μέλλον.  Το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας εκφράζει την αλληλεγγύη και την  υποστήριξή του  στους μαθητές που διαμαρτύρονται για την εξοντωτική εκπαιδευτική πολιτικής της κυβέρνησης , τον τρόπο λειτουργίας του σημερινού σχολείου και αγωνιούν για το μέλλον τους αφού : «Ο νέος νόμος για το λύκειο και την κατάρτιση, με την καθιέρωση της τράπεζας θεμάτων και των πανελ­λαδικού τύπου εξετάσεων σε όλες τις τάξεις του λυκείου και σε όλα τα μαθήματα μαζί με την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής, θα αυξήσει την μαθητική διαρροή μειώνοντας τον αριθμό των μαθητών στο λύκειο και ωθώντας τους βίαια στην πρόωρη μεταγυμνασιακή στενή κατάρτιση και την εκμεταλλευτική μαθητεία».
 
 • Με το «νέο λύκειο» καταργείται η δωρεάν παιδεία καθώς οι μαθητές μας εξαναγκάζονται έμ­μεσα να προσφύγουν στην παραπαιδεία ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις πολύ απαιτητι­κές μαθητικές τους υποχρεώσεις, δεν υπάρχει αξιοκρατία αφού κάθε σχολείο δίνει διαφορετικά θέματα πανελληνίων από την τράπεζα θεμάτων και έτσι η αξιολόγηση των μαθητών δεν βασίζε­ται στην ισοτιμία
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στον νομό μας (Ημαθία), είναι πως φέτος το 20,04% των μαθητών της α’ λυκείου ήταν μετεξεταστέοι ενώ με το παλιό σύστημα την περσινή χρονιά ήταν μόλις το 3,24%

• Το σχολείο δεν είναι πλέον ζωντανός οργανισμός και το μέσον για να διαμορφώσει σωστούς ανθρώπους, οξυδερκείς πολίτες, που θα είναι χρήσιμοι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά απομακρύνει τα παιδιά από τον καθηγητή αφού δεν του δίνει το περιθώριο να κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα εκτός βιβλίου ή να βοηθήσει τους μαθητές εξηγώντας τα μαθήματα περισ­σότερες φορές λόγω της επιβαρυμένης και πολύ μεγάλης ύλης.

• Το σύστημα περιορίζει τις σχολές που θα είχαν την δυνατότητα εισαγωγής,  αφού ο μαθητής μπορεί να δηλώσει μόνο ένα πεδίο (ενώ παλιότερα 2) και τα πεδία πρόκειται να αυξηθούν (από 5 σε 6) . Άρα όπως γίνεται αντιληπτό ο αριθμός σχολών που μπορούν να δηλώσουνε είναι αρκε­τά μικρότερος από το προηγούμενο σύστημα.

• Το νέο λύκειο έχει μεταβληθεί σε ένα εξοντωτικό και συνεχές εξεταστικό σύστημα που απο­τρέπει τον νέο να φοιτά σε αυτό. Ο μαθητής αντιμετωπίζεται σαν να είναι ένα ρομπότ μνήμης και αντοχής το οποίο θα πρέπει αποκλειστικά να διαβάζει , πράγμα το οποίο εμποδίζει τους νέους να καλλιεργούν τα ενδιαφέροντας τους και επομένως η δημιουργικότητα της ηλικίας δεν διοχετεύεται σε κάτι ουσιαστικό.
 
• Το ότι οι τάξεις έχουν συμπτυχτεί και ο αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη είναι μεγάλος κάνει το μάθημα ανεπαρκές για τον μαθητή αφού ο καθηγητής δυσκολεύεται να διακρίνει και να αντιμε­τωπίσει τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Οπότε η εξατομικευμένη διδασκαλία έχει ¨ακυρωθεί¨.

• Οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία συνεχώς συρρικνώνονται: 2,75% του ΑΕΠ με συνεχή μείωση τα επόμενα χρόνια, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι πάνω από 5%.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έλλειψη σχολικών φυλάκων και οι μειωμένες υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου

• Οι ώρες της φυσικής αγωγής έχουν μειωθεί (από 3 σε 2). Γεγονός που δείχνει την παραμέληση της σωματικής υγείας και άσκησης από το εκπαιδευτικό σύστημα, σε μία κοινωνία που λόγω της οικονομικής κρίσης πολλές οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες ώστε να αθληθούν.

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε πως το «νέο λύκειο» αναπαράγει τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση. Ακόμα ισοπεδώνει τις ιδιομορφίες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και σχολικής μονάδας και ο μαθητής αντιμετωπίζει ένα πλήρως εξουθενωτικό σύστημα το οποίο δεν του προσφέρει ουσιαστική μόρφωση. 
 
 
 
Σελίδα 1 από 3

Ιστορία - Παράδοση

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 

Πόσοι είναι online

Έχουμε 39 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Απρίλιος 2017
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30