E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
διάρκειας έως δύο (2) μηνών. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 205,  206 παρ. 1, 3 και 207  του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των ΟΤΑ.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
3. Την περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009.
4. Την υπ’ αριθ. 182/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 5190/30-06-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
6. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2017 του Δήμου.
7. Τις υπ’ αριθ. 334/17374/23-06-2017  απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΑΔΑ: 7Μ04ΩΨΠ-ΙΞΞ)
8. Την με αριθμ. πρωτ.  14330/12-05-2015 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
10. Το γεγονός ότι για τη θέση του Οδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση.
11. Το γεγονός ότι από τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφίων για την κάλυψη τριών θέσεων ειδικότητας Οδηγών Απορριμματοφόρων Φορτηγών Γ΄κατηγορίας μόνο ένας υποψήφιος είχε τον τίτλο σπουδών και τα λοιπά αιτούμενα προσόντα όπως όριζε η υπ’ αριθ. 18314/03-07-2017 Ανακοίνωση πρόσληψης και ως εκ τούτου καλύπτεται η μία (1) εκ των τριών (3) θέσεων.
12. Το γεγονός ότι από τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφίων για την κάλυψη μιας θέσης ειδικότητας Οδηγών Απορριμματοφόρων Φορτηγών Γ΄ και Ε΄κατηγορίας κανένας υποψήφιος δεν είχε τον τίτλο σπουδών και τα λοιπά αιτούμενα προσόντα όπως όριζε η υπ’ αριθ. 18314/03-07-2017 Ανακοίνωση πρόσληψης και ως εκ τούτου η θέση παραμένει κενή.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι: 
 
 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΣΕΡΔΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

2

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

3

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

4

ΝΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

5

ΚΑΤΣΑΒΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

6

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

7

ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

8

ΜΠΕΚΤΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

9

ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

10

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

11

ΜΠΕΚΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

12

ΠΙΠΙΛΙΑΡΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

13

ΜΠΕΚΤΑΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

14

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

ΕΥΔΟΚΙΑ

ΘΩΜΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

15

ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

16

ΚΙΤΣΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ Γ΄ κατηγορίας (C)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 

Περισσότερες πληροφορίες:
Στα τηλέφωνα του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας, τηλ. 2333350122 & 50121.
 
Συνημμένα:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτ. δικαίου ορισμένου χρόνου
 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 182/2017 απόφαση του Δ.Σ και την υπ’ αριθ. 5190/30-06-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί απορριμματοφόρων)


15


Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2
Δύο (2) μήνεςΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Σάρωθρο)
1


ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ι΄, Τάξης Γ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, Ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 (*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)


α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ι΄, Τάξης Γ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, Ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 (*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπ. Απόφαση 3486/1979).ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)


α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ι΄, Τάξης Γ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, Ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπ. Απόφαση 3486/1979).ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)


α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ι΄, Τάξης Γ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, Ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματική ή ερασιτεχνική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).


(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες Μηχανοδηγών Χειριστών Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών ΄Εργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-1-1976).


Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».
Δύο (2) μήνες

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Γ΄ κατηγορίας (C)

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)


3

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος:

-Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

-Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή

-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας (C).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)


α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας (C).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)


α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας (C).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)


α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας(C).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή Γ΄ + Ε΄ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :


είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου


είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών, που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την Ανακοίνωση.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την Ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και, εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία να αναφέρονται:

  • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση.

  • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη).

  • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την Ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη, λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.


Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την Ανακοίνωση άδεια οδήγησης.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος, προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης Ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.


Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την Ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

  • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής, στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας, καθώς και

  • η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης, που ζητείται από την Ανακοίνωση.


Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».


Δύο (2) μήνεςΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Γ+E΄ κατηγορίας (CE)

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)


1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος:

-Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

-Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή

-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ +E΄ κατηγορίας (CE).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)


α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ+E΄ κατηγορίας(CE).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)


α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ +E΄ κατηγορίας (CE).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)


α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ+E΄ κατηγορίας (CE) .

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή Γ΄ + Ε΄ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :


είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου


είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών, που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την Ανακοίνωση.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την Ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και, εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία να αναφέρονται:

  • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση.

  • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη).

  • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την Ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη, λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.


Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την Ανακοίνωση άδεια οδήγησης.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος, προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης Ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.


Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την Ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

  • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής, στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας, καθώς και

  • η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης, που ζητείται από την Ανακοίνωση.


Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

Δύο (2) μήνες

 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά: 

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. 
5. Απολυτήριος τίτλος σπουδών όπου απαιτείται σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση.
6. Απαιτούμενες άδειες οδήγησης όπως απαιτείται ανά κατηγορία ειδικότητας. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42, 1ος όροφος τηλ: 23333-50.121 και 23333-50122). Η παραλαβή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους υπαλλήλους Γιαννάκη Νικόλαο και Κιρτικίδου Ευθυμία.
 
Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 05-07-2017 έως και τις 12-07-2017. 

       
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Για την πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 131/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:Ψ77ΑΟΛΣΓ-Η45 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα τριών (13) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
 

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗΣ1

Π..Ε.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ή

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ5

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.Δύο (2) μήνες2


Τ.Ε./Δ.Ε.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ1


α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας (ΤΕ) και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος(ΕΝΕ), η οποία είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4,παρ.5 του ν.3252/2004.

ή

α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής ) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή.

Δύο (2) μήνες

3

Δ.Ε.

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ (πισίνας)

2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από την οικεία Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από την οικεία Λιμενική Αρχή.

Δύο (2) μήνες

4

Δ.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ


1

α)Δίπλωμα επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

-Απολυτήριος τίτλος

-Ενιαίου Λυκείου ή

-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:(Ι) επεξεργασίας κειμένων (ΙΙ) υπολογιστικών φύλλων και (ΙΙΙ) υπηρεσιών διαδικτύου

Δύο (2) μήνες


5

Υ.Ε.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/

ΤΡΙΩΝ


3


Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2


Δύο (2) μήνες


6

Υ.Ε.

ΦΥΛΑΚΩΝ


1

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2


Δύο (2) μήνες

 
Οι  υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους,  η οποία χορηγείται από την επιχείρηση,   πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά: 
1. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. 
 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Βεροίας - Δημοτικό Κολυμβητήριο, τηλέφωνο: 23330 53441-42.

Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Ανθή  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της (συγκεκριμένα από Δευτέρα 22/5 έως και Παρασκευή 26/5/2017) στα γραφεία της επιχείρησης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 


Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
Την πλήρη ανακοίνωση θα τη βρείτε στο συνημμένο αρχείο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ “ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020”
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων της ΣΟΧ 2/2017, συνήλθε χθες Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017, προκειμένου να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης και απόρριψης των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ΕΠ “ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” Άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, Τίτλος: « Κέντρα Κοινότητας».
 
Το πρακτικό της επιτροπής, και τους σχετικούς Πίνακες με τα αποτελέσματα της Προκήρυξης μπορείτε να τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.*
 
 
 
 
 
 
 
 

*Περιέχει ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα Κατάταξης Κατηγορίας ΠΕ, Θέσης 101, Ειδικότητας Κοιν. Επιστημών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
Πρόσληψη προσωπικού
Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Eιδικότητας ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Έτους 2017 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Το από 28.3/15-04-1957 Βασιλικό Διάταγμα «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α ).
3. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012.
4. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011.
6. Το υπ’ αριθ. 24377/10-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού».
7. Την υπ’ αριθ. 94/2017 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου με την  οποία ορίζονταν ο  χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων, τριάντα πέντε (35) συνολικά θέσεων, ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση ανά Δημοτική Ενότητα.
8. Την υπ΄ αριθ. 2169/29-03-2017 εγκριτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης της υπ΄αριθ 94/2017 απόφασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουΑλεξάνδρειας
9. Την υπ’ αριθ. 134/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με θέμα : «Εκλογή υδρονομέων άρδευσης, έτους 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους»
10. Την υπ΄αριθ. 3274/28-04-2017 εγκριτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης της υπ΄αριθ 134/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας
11. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι Υδρονομέων Άρδευσης ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αλεξάνδρειας, έτους 2017:


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:
 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

2

ΜΕΡΕΤΗΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

3

ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

4

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ:
 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

2

ΜΥΛΟΒΙΑΝΟΣ

ΦΟΤΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

3

ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

4

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ:
 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΓΙΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

2

ΚΟΚΟΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΘΩΜΑΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

3

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

4

ΔΙΤΣΟΛΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

5

ΓΙΑΖΙΤΖΙΟΓΛΟΥ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ΔΗΜ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

6

ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

7

ΚΟΚΟΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

8

ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

9

ΤΣΟΛΑΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

10

ΖΕΡΒΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

11

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

12

ΑΛΕΞΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

13

ΚΙΣΤΟΓΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

14

ΚΟΥΛΗ

ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

15

ΚΟΥΡΤΣΟΥΠΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ/ΕΥΑΓΓΕ-ΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

16

ΛΟΥΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

17

ΜΠΟΥΡΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

18

ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

19

ΛΑΠΑΤΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΕΜΑΧΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

20

ΡΟΤΣΙΚΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

21

ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

22

ΠΙΤΣΑΒΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ: 
 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

2

ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

3

ΣΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

4

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

5

ΜΥΤΑΡΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

04-05-2017

ΕΩΣ

30-09-2017

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 1 από 13

Ιστορία - Παράδοση

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 

Πόσοι είναι online

Έχουμε 109 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούλιος 2017
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6