Home Δελτία Τύπου Δήμου Αλεξάνδρειας

Δελτία Τύπου Δ.Αλεξάνδρειας

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Πέμπτη 22 Ιουνίου στις 14:45

E-mail Εκτύπωση PDF

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Ιουνιου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:45 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξης θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

1.Γνωμοδότηση αρμόδιου οργάνου αναφορικά με την εξέλιξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 14396/26.05.2017 για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου

2. Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοδότησης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων μετά την με αριθμό 85/ΔΠ/2017 διαταγή πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για τη κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, γ) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης.

Αναφορικα με το 1ο θέματης ημερησιας διαταξης:

Με την 59/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας» και καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία  ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Εν συνεχεία με την 165/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 26.05.2017  με αρ. πρωτ. 14396 και τίτλο «Σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας», προϋπολογισμού 231.999,93 ευρώ με τον ΦΠΑ 24%. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν στις 19.06.2017 και η ημερομηνία αποσφράγισής τους έχει οριστεί για την Παρασκευή, 23.06.2017.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της μελέτης του κειμένου της ως άνω διακήρυξης, η οριζόμενη Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (αρμόδιο όργανο) ΕΝΤΟΠΙΣΕ  ΑΡΚΕΤΑ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ στο περιεχόμενο της διακήρυξης, η οποία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΣΦΑΛΜΑΤΑ CONTRA LEGEM), όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 39 του Ν.4412/2016 και στην κατευθυντήρια Οδηγία 3 με αρ. πρωτ. 3220/30.07.2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Αναφορικα με το 2ο θέμα της ημερησιας διάταξης:

Λόγω των ημερομηνιών για την άσκηση των ένδικών μέσων και την διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη των ένδικων μέσων, την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας επί αυτού , καθώς και την διάθεση πίστωσης με τον ορισμό του πληρεξούσιου δικηγόρου . 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής ΕπιτροπήςΠαναγιώτης Γκυρίνης


 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ   ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ & ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ

 
Οι παραγωγοί που καλλιεργούν επιτραπέζια αμπέλια σε παραγωγική ηλικία δύναται να υποβάλουν αιτήσεις για εγκατάσταση αντιχαλαζικών δικτυών και αντιβροχικής μεμβράνης έως 3-07-2017 στα κατά τόπους υποκαταστήματα ΕΛΓΑ. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους προσδιορίζονται  στην αριθμ. 111/01-06-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Οι παραγωγοί που καλλιεργούν (ελιές, ροδιές, σύκα) και το φυτικό κεφάλαιο των οποίων ζημιώθηκε (σπασίματα κλάδων, ξηράνσεις δένδρων, σχισίματα)  από τους παγετούς και τις ισχυρές χιονοπτώσεις που εκδηλώθηκαν τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017, καλούνται να υποβάλουν αρχικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, από  21 Ιουνίου έως και  6 Ιουλίου 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 

 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
 
 
Με απόλυτη επιτυχία η Κ.Ε.Δ.Α. μαζί με το Σύλλογο «Αθλητισμός - Φύση – Πολιτισμός»  διοργάνωσαν την Κυριακή στην πόλη της Αλεξάνδρειας τον 1ο Μαραθώνιο.

Για την ομαλή διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα η Κ.Ε.Δ.Α. ευχαριστεί:
 • το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας
 • την Αντιδημαρχία καθαριότητας
 • το γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο του Δήμου μας
 • τον Ερυθρό Σταυρό
 • το Κέντρο Υγείας και το Διευθυντή κο Καρούλια Αστέριο
 • τη Θεατρική Ομάδα Δήμου Αλεξάνδρειας
 • το τμήμα στίβου – του  Γ.Α.Σ.  Αλεξάνδρειας
 • το Σύλλογο Μοτοσικλετιστών
 • την ‘’Εστία  Ρουμλουκιωτών‘’
 • το Σύλλογο Κολινδρινών
 • το Σύλλογο Ποντίων & Περιχώρων Αλεξάνδρειας
 • το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
 • τους Συλλόγους ‘’Μακεδόνες, Ζέφυρος 
 • την Ομάδα Δράσης & Αλληλεγγύης
 • τους συμμετέχοντες αθλητές
 • τον κόσμο που παραβρέθηκε για να χειροκροτήσει τις  προσπάθειες των αθλητών
Τέλος οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δημότες της πόλης μας και κυρίως τους οδηγούς για την υπομονή και την κατανόηση που υπέδειξαν. 
 
Ανανεώνουμε το ραντεβού για τον  επόμενο Μαραθώνιο!


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ


 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθελοντική Αιμοδοσία την Τετάρτη 28 Ιουνίου  2017 στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας

Tο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού  του Δήμου Αλεξάνδρειας  διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του  Νοσοκομείου Βέροιας και τις τοπικές Eνορίες του Δήμου Αλεξάνδρειας , την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, από  09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας και καλεί όλους τους Δημότες να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή.

Σκοπός της Εθελοντικής Αιμοδοσίας είναι η ενίσχυση του αποθέματος της Δημοτικής Τράπεζας  αίματος, που εξυπηρετεί την κάλυψη έκτακτων κυρίως, περιστατικών ασθένειας ή ατυχήματος δημοτών μας.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία είναι πράξη υπέρτατης ανθρωπιάς, διότι το αίμα ούτε παράγεται ούτε αγοράζεται. Το αίμα μόνο προσφέρεται. Η προσφορά αίματος είναι δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπό μας. Αποτελεί χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης.

Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη όλων μας, να κατανοήσουμε τη σημασία της δωρεάς αίματος και να την κάνουμε πραγματικότητα. Ας διαθέσουμε λοιπόν, όλοι οι Δημότες λίγο από τον πολύτιμο χρόνο μας και ας σπεύσουμε στο κάλεσμα αυτό.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης χρειάζεται:
 • Να είναι 18-60 ετών και υγιής
 • Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
 • Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ
 • Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό
Κάθε εθελοντής αιμοδότης εφοδιάζεται με κάρτα στην οποία αναγράφονται:
 • το ονοματεπώνυμο του,
 • η ομάδα αίματος
 • και οι ημερομηνίες αιμοδοσίας. 
Με τον τρόπο αυτό o εθελοντής μπορεί να προγραμματίζει την ημερομηνία της επόμενης αιμοδοσίας αλλά και να πιστοποιεί τη δραστηριότητα του σε περίπτωση που χρειαστεί αίμα ο ίδιος ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
 
 
Χαλκίδης Ισαάκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 1 από 218

Ιστορία - Παράδοση

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 

Πόσοι είναι online

Έχουμε 121 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2017
Δ T Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2