Home Δελτία Τύπου Ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου Ανακοινώσεις

E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας, έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Τ.Α΄/07-06- 2010)
 
2. Τις αριθ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016) και το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ226/Α΄/2010) «Περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

3. Την αριθ. 30197(392) (ΦΕΚ 229/Β΄/01.02.2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων… στους αντιπεριφερειάρχες ….»

4. Το Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 1740/87 και Ν. 2040/92

5. Το Β.Δ. 142/1971 «Περί αλιείας υδρόβιων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών»

6. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ειδών της ιχθυοπανίδας για τη διατήρηση των ιχθυοπαθεμάτων των
τεχνητών λιμνών , φραγμαλιμνών και λιμνοδεξαμεών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

7. Την ενημέρωση από τους αλιείς και τις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας σχετικά με το στάδιο γεννητικής ωριμότητας των ιχθυοπληθυσμών των τεχνιτών λιμνών, λιμνοδεξαμενών και φραγμαλιμνών της Περιφερειακής Ενότητας
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
1. Απαγορεύουμε την ενάσκηση επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο, για προστασία της αναπαραγωγής τους, στις τεχνητές λίμνες του ποταμού Αλιάκμονα: τεχνητή λίμνη Σφηκιάς, Ασωμάτων και Αγίας Βαρβάρας, στις φραγμαλίμνες και τις λιμνοδεξαμενές της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και σε όλα τα ρέοντα ύδατα δηλαδή ρυάκια, ποτάμια, χείμαρροι, που καταλήγουν άμεσα στις τεχνητές λίμνες και σε απόσταση 1000 μέτρων από το σημείο εκβολής τους (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω).
 
Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 20 η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 η μεσημβρινή μέχρι και την 3 η Ιουνίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 12 η μεσημβρινή

2. Με προσωπική ευθύνη και μέριμνα των ιδιοκτητών των αλιευτικών σκαφών επιβάλλεται η απομάκρυνση από τις λίμνες όλων των αλιευτικών σκαφών, καθώς και η αφαίρεση και απομάκρυνση οποιοδήποτε αλιευτικού εργαλείου από τα ύδατα.

3. Κατά παρέκκλιση της παρούσας, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από την αρμόδια Υπηρεσία, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

4. Αρμόδιοι για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς των.

5. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 9 του Ν.2040/1992).

6. Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να τη γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους. 


Ο
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. Ημαθίας
 
 
Κ. Καλαϊτζίδης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λόγω της λήξης της σύμβασης των εργαζομένων στις 31 Μαρτίου 2018 στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας και την καθυστέρηση των διαδικασιών τοποθέτησης των νέων μονίμων υπαλλήλων από τους αρμόδιους φορείς (ΑΣΕΠ και Υπουργείο Εσωτερικών), δεν είναι δυνατή η πλήρης λειτουργία της Υπηρεσίας Αποκομιδής Απορριμμάτων.
 
Παρακαλούνται οι δημότες μας να μην αποθέτουν απορρίμματα στους κάδους όταν  είναι γεμάτοι και κυρίως να μην εναποθέτουν κλαδιά και ογκώδη αντικείμενα.

Για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας της υπηρεσίας αποκομιδής των απορριμμάτων, θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση. 

Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και συνεργασία σας. Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 1 από 166

Ιστορία - Παράδοση

Πόσοι είναι online

Έχουμε 52 επισκέπτες συνδεδεμένους

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 


Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Απρίλιος 2018
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6