Home Διοίκηση Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
Παρακολουθήστε αύριο το βράδυ στις 20:30 σε ζωντανή κάλυψη από το κανάλι του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Youtube την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Επιλέξτε την παραπάνω εικόνα για να δείτε τη συνεδρίαση.
 
Πατήστε εδώ για την Ημερήσια διάταξη και τα εισηγητικά των θεμάτων της συνεδρίασης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
Ψήφισμα στήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας 
στο αίτημα των εργαζόμενων στα super-market Καρυπίδης
αναφορικά με την καταβολή των δεδουλευμένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του, που  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 στις 20:00 εξέδωσε ομόφωνα Ψήφισμα αναφορικά με την καταβολή των δεδουλευμένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στους εργαζόμενους των Super-market Καρυπίδης.
 
Αναλυτικά, το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:
 
"Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στις 20:00 εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα:
 
Λαμβάνοντας υπόψη:
 
1.Το αίτημα που κατέθεσε το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ημαθίας-Πέλλας σχετικά με τους εργαζόμενους στα super-market Καρυπίδης 
 
2.Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την έγγραφη ενημέρωση του ως άνω Σωματείου παραμένουν απλήρωτοι με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό

Εκφράζουμε την απόλυτη στήριξή μας στο δίκαιο αίτημα τους που αφορά την  άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους καθώς και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Β. Το ανωτέρω Ψήφισμα να διαβιβαστεί:

1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Στους Βουλευτές Νομού Ημαθίας
3. Στα Μ.Μ.Ε. με δελτίο τύπου"
 
 
Την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα τη βρείτε στο συνημμένο αρχείο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
Απόφαση Δημάρχου Παναγιώτη Γκυρίνη:

«Ορισµός Αντιδηµάρχων, µεταβίβαση αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου στους Αντιδηµάρχους
και εξουσιοδότηση υπογραφής»  
 
 
Ανακοινώνεται από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αλεξάνδρειας ότι με σημερινή απόφαση Δημάρχου, με αρ. πρωτ. 4989/28-02-2017 ορίζονται οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θητεία από 01.03.2017 μέχρι 31.08.2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
 
Τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που ορίστηκαν ως Αντιδήμαρχοι, όπως και οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, περιλαμβάνονται στο αναλυτικό κείμενο της απόφασης που θα βρείτε εδώ.
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 22-12-2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση ή μη Ισολογισμού της 31-12-2014 καθώς και του Απολογισμού εσόδων-εξόδων του έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α)

2. Έγκριση ή μη των λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία   και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.
 
3. 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
 
4. 20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

5. Aποδοχή και απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (δ κατανομή) έτους 2015

6. Έγκριση ή μη του Κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης κοιμητηρίων Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 80/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)

7.
Α)Αποδοχή ή μη αιτήματος της Οργάνωσης Παραγωγών “ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ “ Α.Ε.Σ. Α.Ε. περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (εσπεριδοειδή) στο Δήμο Αλεξάνδρειας ,ως δικαιούχο της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών.

Β)Σύναψη συμφωνητικού με την Οργάνωση Παραγωγών “ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ “ Α.Ε.Σ. Α.Ε. για την παράδοση -παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος 

Γ)Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού. 

8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών υγρών καυσίμων & λιπαντικών, για το έτος 2016 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ). 
 
9.  Παράταση και τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου.
 
10. Έγκριση ή μη της αριθ. 107/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για 6η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»
 
11. Προσέγκριση ή μη 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου
 
12. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε του έργου Α.Μ. 109/2014
 
13. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου
 
14. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου
 
15. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δύο (2) Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος με α/α Νο 13 και Νο 14.
 
16. Λήψη απόφασης για την παράταση-αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων τεσσάρων καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Αλεξάνδρειας.
 
17. Λήψη απόφασης (έκφραση γνώμης) για την εκ νέου δημοπράτηση αγροτεμαχίων που έληξε η περίοδος μίσθωσης τους και βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού
 
18. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Τσουμάνη Νικόλαο του Ιωάννη.
 
19. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Σαλιάρα Ιωάννη του Θωμά.
 
20. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Χαριτόπουλο Γρηγόριο του Παναγιώτη.
 
21. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Πετράκο Αναστάσιο του Αντωνίου.
 
22. Τροποποίηση της αριθ. 360/21-09-2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων κ.λ.π. για το έτος 2016»
 
23. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2016 
 
24. Ορισμός εκπροσώπων που θα μετέχουν στην τριμελή διοικούσα επιτροπή της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
25. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 του Δήμου Αλεξάνδρειας
 
26. Αντικατάσταση της κ.Τσαντσάρη Δέσποινας, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 
27. Αντικατάσταση της κ.Τσούκα Μαρίας, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρείας».
 
28. Αντικατάσταση του κ.Θεοδωρακόπουλου Προδρόμου, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 
29. Αντικατάσταση του κ.Mαντζωλα Γεωργίου, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 
30. Αντικατάσταση του κ. Θεοχάρη Γεώργιου, ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας”».

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ 

 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 72 παρ. 1α’ και 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114, 30-06-2006) όπως ισχύει, και των διατάξεων  της υπ΄αριθ. 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/31-07-2015 τεύχος Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 22-12-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.
2. Ψήφιση ή μη «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
 
Σελίδα 1 από 3

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 246 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3