Home Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
 
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας»
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 39.944,02€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά η οποία θα λάβει υπόψη την σταθερή τιμή 39.944,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 32.212,92€ χωρίς ΦΠΑ και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει των κάτωθι ποιοτικών κριτηρίων:
 

1

Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος του έργου, όπως προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης
Κριτήριο 1 με συντελεστή βαρύτητας (Σ1) 30%

2

Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της γενικής μεθοδολογίας υλοποίησης και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν
Κριτήριο 2 με συντελεστή βαρύτητας (Σ2) 30%

3

Προσδιορισμός των Σταδίων εκπόνησης ΣΒΑΚ και η σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα
Κριτήριο 3 με συντελεστή βαρύτητας (Σ3) 20%


Οργάνωση και Δομή της Ομάδας έργου - Παρουσίαση και περιγραφή των μελών και των καθηκόντων της ομάδας έργου
Κριτήριο 4 με συντελεστή βαρύτητας (Σ4) 20%

 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 την Τετάρτη 03/04/2019 και ώρα 10.00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίσθηκε με την 61/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350105.
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 64.995,58  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 τη Τρίτη 26/03/2019 και ώρα 9.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το  Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος-Γραφείο 6) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350138.
 
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 

Ενημέρωση 21/03/2019:
Ενημέρωση 15/03/2019: Απάντηση σε ερώτηση
 
Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού (πατήστε download στο παράθυρο που θα ανοίξει)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

"Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης
και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Αλεξάνδρειας"
 

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας , προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής , για την ανάθεση της «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

Η συνολική πράξη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» αποτελείται από 2 υποέργα / Τμήματα, ως εξής :

1ο Υποέργο / Τμήμα : ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
2ο Υποέργο / Τμήμα : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ.

Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη , ανέρχεται συνολικά σε 251.155,40 € ( χωρίς Φ.Π.Α. 24% ) και ειδικότερα αναλύεται :

Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα : ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

1. 21.798,00 € για μελέτη κατηγορίας 13, για πτυχία Α’ τάξης και άνω.
2. 5.449,50 € για μελέτη κατηγορίας 27, για πτυχία Α’ τάξης και άνω.
3. 3.633,00 € για μελέτη κατηγορίας 16, για πτυχία Α’ τάξης και άνω.
4. 5.449,50 € για μελέτη κατηγορίας 9, για πτυχία Α’ τάξης και άνω.
5. 7.266,00 € για μελέτη κατηγορίας 3, για πτυχία Α’ τάξης και άνω.
6. 3.633,00 € για μελέτη κατηγορίας 20, για πτυχία Α’ τάξης και άνω.
και 7.084,35 € για απρόβλεπτες δαπάνες. Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης 1ου Υποέργου / Τμήματος: 54.313,35 € , προ Φ.Π.Α.

Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: Υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δήμου Αλεξάνδρειας και εργαστηριακές αναλύσεις.

1. 79.926,00 € για μελέτη κατηγορίας 13, για πτυχία Β’ τάξης και άνω.
2. 43.596,00 € για μελέτη κατηγορίας 27, για πτυχία Β’ τάξης και άνω.
3. 47.645,00 € για εργαστηριακές αναλύσεις και 25.675,05 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Δηλαδή , Προϋπολογισμός Μελέτης 2ου Υποέργου / Τμήματος , 196.842,05 € , προ Φ.Π.Α.

Η μελέτη κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων
CPV: 71320000-7 , Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών.

2. Προσφέρεται ελεύθερη , πλήρης , άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό , δημόσια προσβάσιμο , χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας, www.alexandria.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333350153, 2333350105, FAX επικοινωνίας 2333023625, αρμόδιος/α υπάλληλος για επικοινωνία κ. Χρήστος Καραβασίλης ή κα Σοφία Κωταϊδου.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08.04.2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11.04.2019 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:

U = U ΤΠ * 80% + U ΟΠ * 20% , όπου U ΤΠ η βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και
U ΤΟ η βαθμολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς .

Τα κριτήρια και υποκριτήρια , καθώς και η σχετική στάθμισή τους , περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

4.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας , την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια , καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του , σύμφωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική Διακήρυξη της Μελέτης.

6. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού που διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό υποέργων / τμημάτων που ο εκάστοτε υποψήφιος θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό , και έχει ως εξής:

Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα , 1.086,27€ . 
Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα , 3.936,84 € .

Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να ισχύουν τουλάχιστο ΔΕΚΑ ( 10 ) μήνες και τριάντα (30) ημέρες , μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΔΕΚΑ ( 10 ) μήνες.

7. Η μελέτη έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» Απόφαση Ένταξης , η με αρ. πρωτ. 6206/12.11.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας . Κωδικός Πράξης / MIS ( ΟΠΣ ) : 5030239.

8. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης , καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου , δύναται να λάβει προκαταβολή , με βάση τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 187 του Ν. 4412/2016 έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 72 του ίδιου νόμου 4412/2016.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο  “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού”, προϋπολογισμού 81.273,02 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και 
 
CPV: 39830000-9, 39831200-8, 39224000-8,  33771000-5,  24455000-8   

Η προμήθεια διαιρείται σε πέντε (5) ΟΜΑΔΕΣ, οι οποίες έχουν ως εξής:
 
ΟΜΑΔΑ Α.: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού 20.120,14 ευρώ.
 
ΟΜΑΔΑ Β.: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού 9.191,82 ευρώ.
 
ΟΜΑΔΑ Γ.: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού 8.301,71 ευρώ.
 
ΟΜΑΔΑ Δ.: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού 31.124,50 ευρώ.
 
ΟΜΑΔΑ Ε.: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού 12.534,850 ευρώ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού. 
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης για τις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει.
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς. 
 
 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 71335, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 06/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
             
Ο
Δήμαρχος


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
……………………………………………………………………..............
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 362.080,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 42900000-5. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
  • Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  • Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
  • Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
  • Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος
  • E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
  • Κωδικός NUTS: EL521
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για όλες τις ομάδες (Α ή Β ή Α και Β).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καινούριων μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα:
  • Ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων με εξαρτήματα βραχίονα για κοπή πρανών, συστήματος πλύσης, λεπίδας αποχιονισμού και αλατοδιανομέα (ΟΜΑΔΑ Α προϋπολογιζόμενης δαπάνης 213.280,00 € με τον ΦΠΑ) και
  • Ενός Καλαθοφόρου οχήματος τουλάχιστον 20μ ύψους εργασίας και 8μ οριζόντιας εργασίας, το οποίο θα αποτελείται από πλαίσιο αυτοκίνητο και υπερκατασκευή με ανυψωτικό μηχανισμό και θα είναι ισχυρής κατασκευής, βάσει της οδηγίας EN280:2013+Α1:2015 (ΟΜΑΔΑ Β προϋπολογιζόμενης δαπάνης 148.800,00 € με τον ΦΠΑ ). 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους ένα (1) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) της ΟΜΑΔΟΣ ή των ΟΜΑΔΩΝ για τις οποίες καταθέτουν προσφορά. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 68534, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 17.12.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 14.01.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

 
Ο
Δήμαρχος

                                                                             
Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 1 από 34

Ιστορία - Παράδοση

Πόσοι είναι online

Έχουμε 73 επισκέπτες συνδεδεμένους

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών


Αναζήτηση

diavgeia all logo

Πολιτική Προστασία

Minors & Alcoholo