Home Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

E-mail Εκτύπωση PDF

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αλεξάνδρεια, 02-08-2011 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ              Αριθμ. Πρωτ.: 30427

         ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                    

         ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ημαθίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΟΣΕ», με προϋπολογισμό 27.000,00 . Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 21.951,21 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και  απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Εθν. Αντίστασης 42, 59 300, Αλεξάνδρεια, ως και την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333 3 50108, FAX επικοινωνίας 2333 0 23625, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Τσιάτσιου Διονυσία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10η π.μ., στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφρασμένα σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι  Α1, Α2, 1η τάξη, στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋποθέσεις και στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ ή επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που τηρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα αναλόγου τάξεως. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 440,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 
E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αλεξάνδρεια    02/08/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                    Αριθ. Πρωτ.     30426

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                               

                                

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ημαθίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», με προϋπολογισμό 60.000,00 . Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 48.780,49 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Εθν. Αντίστασης 42, 59 300, Αλεξάνδρεια, ως και την Τρίτη 9 Αυγούστου 2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333 3 50109, FAX επικοινωνίας 2333 0 23625, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Τσιτλακίδου Αθανασία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10η π.μ., στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφρασμένα σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α1, Α2, 1η τάξη, στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Α1, Α2, 1η τάξη, στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα αναλόγου τάξεως. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 980,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

 Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 
E-mail Εκτύπωση PDF


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αλεξάνδρεια, 24 Ιανουαρίου 2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                       Αριθ.Πρωτ. 2013

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του μηνός Φεβρουαρίου (η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα καθοριστεί με την πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας).

Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Δεν μπορεί να επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο.

Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση-δήλωση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την έναρξη της Συνεδρίασης και της διαδικασίας της επιλογής.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας (οδός Εθνικής Αντίστασης 42). Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Πελαγία Δημητρίου, τηλ. 23333-50142.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

 
E-mail Εκτύπωση PDF

                                                                                                                                                                                           Αλεξάνδρεια, 13 – 09– 2010

                                                                                                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 13742

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την εργασία : «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 84.260€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνικής Αντίστασης 42, την 01 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 12:00μ.μ.

Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00π.μ.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι τέσσερις χιλιάδες και διακόσια δέκα τρία Ευρώ, € 4.213.

Ο μέγιστος χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι εννέα (09) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Πλήρη αντίτυπα των τευχών δημοπράτησης είναι κατατεθειμένα στα Γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την 01 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία k. Στάμος Δημήτριος, τηλ. 2333 3 50160, fax επικοινωνίας, 2333 0 23625). Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 
Σελίδα 33 από 33

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 79 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3