Home Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες και τις υπηρεσίες των Δήμων (Ν. 4412/2016 της 8/8/2016) και μετά την Απόφαση  226/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας (κατά την έκτακτη 19η συνεδρίαση της, στις 7/9/2016), ακυρώνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες, που είχαν προγραμματισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ΠΔ. 28/80 για: 
 
1) Την προμήθεια εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων- γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου (διαγωνισμός της 8/9/2016) και
2) Την προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών (ομάδα 1 χωματουργικά)- διαγωνισμός της 9/9/2016.

Οι εν λόγω προμήθειες θα επαναληφθούν, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει (Ν. 4412/2016)  
                                         
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα της υπηρεσίας) για την προμήθεια “ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ- ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ” για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική αξία των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας, ή ομάδων, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αναγράφει την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος της αντίστοιχης ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 40.999,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 την Πέμπτη 08/09/2016 και ώρα 09.30π.μ. έως 10.00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς, θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου:www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προϋ/σμού Λογιστηρίου & Προμηθειών (Γραφείο 6) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350138.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
 
διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, η προμήθεια ελαιολιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι  η χαμηλότερη τιμή. 
 
Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2016. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 63.899,44 χωρίς το ΦΠΑ και 79.235,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
 
Σύντομη περιγραφή της προμήθειας ελαιολιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας:
Ομάδα ΣΤ΄ - Προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Αλεξάνδρειας: CPV 09211100-2 – Λάδια μηχανής: 5.630 λίτρα,  CPV 09211820-5 – Βαλβολίνη 80/90: 1.800 λίτρα, CPV 24951300-8 – Υδραυλικά υγρά: 3.080 λίτρα, CPV 24951311-8 – Αντιψυκτικά παρασκευάσματα: 1.700 λίτρα, CPV 24951310-1 – Αποπαγωτικά υγρά: 180 λίτρα, 24457000-2 – Μυκητοκτόνα: 160 λίτρα, CPV 09211650-2 Υγρά φρένων: 300 λίτρα, CPV 09211600-7 – Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων: 760 λίτρα,  CPV 24951000-5 – Γράσο: 1.024 κιλά,  CPV 24951200-7 – ADBLUE: 200 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 63.899,44 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
 
Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της ομάδας .
 
Οι συμβάσεις θα ισχύουν μέχρι 31.12.2016  από την ημερομηνία υπογραφής τους, με δικαίωμα χρονικής παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες κι εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συμβατικές ποσότητες και οι αξίες τους και κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Συμβουλίου.
 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 29.08.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεταιη 19.09.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
 
Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στις προβλεπόμενες ελληνικές εφημερίδες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr. Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών, κ. Κακαγιάννης Δημήτρης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2333350115.
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν. 3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διακηρύσσει, ύστερα από την 172/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική αξία των προς προμήθεια ειδών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.994,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 την Τρίτη 02/08/2016 και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (1ος όροφος-Γραφείο 6) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350115.                                        
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
Συνημμένα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΜΕΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών για το πρόγραμμα κατασκήνωσης παιδιών ΑΜΕΑ της περιοχής αρμοδιότητάς του για το έτος 2016.

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται συνολικά σε 19.936,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 23.185,57 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6482.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την 11938/2016 μελέτη (Τεχνική έκθεση - προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων) από την έδρα του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια). Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γιαννάκης Νικόλαος, τηλ. 2333350121, fax : 2333023625.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών έχει οριστεί η 1η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 π.μ. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

5. Ο τύπος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να αναφέρει τα εξής :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

α) Όνομα κατασκήνωσης & λοιπά στοιχεία αυτής
 
β) Οικονομική προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. Ημερησίως / παιδί ανά κλίμακα
1 ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΑ 5 ΑΤΟΜΑ
1 ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ
1 ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΑ 3 ΑΤΟΜΑ
1 ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΑ 2 ΑΤΟΜΑ
1 ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΑ 1 ΑΤΟΜΟ
 
γ) Οικονομική προσφορά με Φ.Π.Α. Ημερησίως / παιδί ανά κλίμακα
1 ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΑ 5 ΑΤΟΜΑ
1 ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ
1 ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΑ 3 ΑΤΟΜΑ
1 ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΑ 2 ΑΤΟΜΑ
1 ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΑ 1 ΑΤΟΜΟ
 
δ) Κατασκηνωτική περίοδο
 
ε) επίσης θα πρέπει να αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά με υπεύθυνη δήλωση ότι :
 
1) στην κατασκήνωση τηρούνται οι προδιαγραφές που θέτει η Μελέτη - Τεχνική Έκθεση του Δήμου 
2) τα μεταφορικά έξοδα θα συμπεριλαμβάνονται μέσα στην τιμή της οικονομικής προσφοράς και όχι έξτρα.
 
Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των παραπάνω όρων η προσφορά θα απορρίπτεται και δε θα ανοίγεται η οικονομική προσφορά.

Στην τελική επιλογή θα ληφθεί υπόψη η οικονομικότερη προσφορά.

Οι προσφορές από τις ενδιαφερόμενες κατασκηνώσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν έως και την 1η Αυγούστου 2016 ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, 59300 Αλεξάνδρεια.

 
Ο Δήμαρχος

Γκυρίνης Παναγιώτης 
 
 
 
 Συνημμένα: Τεχνική προσφορά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 9 από 33

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 259 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3