Εκτύπωση
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Όσοι παραγωγοί υπέστησαν ζημία από το χαλάζι της 03/08/2018 σε Δενδρώδεις και λοιπές καλλιέργειες στη Δ.Ε Αλεξάνδρειας, μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς έως την 18/08/2018, στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Δ.Ε Αλεξάνδρειας, καθημερινά, στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας (2ος όροφος-γραφείο 11).
 
Μετά την ημερομηνία αυτή καμία δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί. 
 
Για την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομίζουν τη Δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ (για τον ΕΛΓΑ) 2018. 


Η
Ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α.
Δ.Ε. Αλεξάνδρειας

 
Λάχανη Όλγα